Занималня за първокласници

Занималня за първокласници

Ученическа занималня за първи клас
Предлага компетентна насока за справяне със самостоятелната подготовка по всички предмети, както и допълнителни занимания по математика и бъгларски език (четене, писане, разказване на текст). Насърчава се постигане на максимална за възрастта автономност в процеса на подготовка на домашните, което гарантира придобиване на ценни умения за самостоятелно учене в последващите нива на образователната система. Децата придобиват умения за създаване на приятна атмосфера при работа в група, както и за поемане на самостоятелна отговорност за справяне със собствените задачи.

Share this product