• Корпоративни курсове

  Корпоративни курсове (езиково обучение на фирмен персонал):
  Броят на учебните часове, както и мястото и времето за провеждане на занятията се договарят с клиента. Това се отнася и за всички останали условия, касаещи такъв тип курс.

 • Бизнес/ професионален англйски език

  Бизнес / професионален английски език:
  Курсовете за придобиване на професионална езикова компетентност предлагат различно съотношение от общ и специализиран английски, в зависимост от началното езиково ниво на кандидатите. Не е необходимо какдидатите да са напреднали в езиковото си обучението, за да започнат курс по бизнес/професионален английски. Използваните учебни системи са съобразени с общото ниво на развитие на езиковите умения на кандидатите, като такива съществуват и за абсолютно начинаещи.

  Основна цел на този тип курсове е директно усвояване на професионална лексика и начин на изразяване, характерен за съответната професионална сфера. Примерите използвани за илюстриране на граматични структури също са с бизнес/професионална насоченост. Използваните системи са изработени на базата на консултации с професионалисти в съответната сфера, за да предложат автентичен и актуален професионален език.

 • В зависимост от целите и нуждите на съответния клиент се изработва индивидуален учебен план, съобразен с типа езикови знания и умения, които трябва да бъдат усвоени, както и с началното езиково ниво на кандидатите. Подбира се подходяща основна система за учене на езика, но в хода на обучението се включват материали от разнообразни източници, които доразвиват и затвърждават знанията и уменията, върху които се работи в определен етап от обучението.

  Съдържанието на курса, освен развиване на общи езикови умения може да включва и въвеждане на професионална терминология и типични изрази, характерни за съответната професионална сфера. Такива материали могат да бъдат изолзвани и на начално езиково ниво. Използваните професионални системи са изработени на базата на изследвания и консултации с професионалисти в съответната сфера, за да предложат автентичен и актуален професионален език.

   

 • team 3
  Румяна Чорбаджийска
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  team 3 team 6
  Петя Нанчева
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Катя Колева
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.