• Курсове за възрастни

  Курсове за възрастни (работещи, студенти):

  Две занятия седмично, след работно време (18:00 – 19:30), или както е удобно на курсистите като група, като такъв тип курсове могат също да бъдат провеждани в събота или неделя. За удобство на курсистите, учебния материал е разпределен на модули по 60 учебни часа, като за покриването на едни ниво от Общата Европейска езикова рамка са необходими най-малко 120 учебни часа. Езиковото ниво на кандидатите се определя чрез разработени за целта тестове.

 • Основната търсена цел на този тип курсове е развиване на комуникативни умения чрез постепенно усвояване на граматични и лексикални структури на чуждия език, както и усвояване на функционални реплики, най-често използвани в определени речеви ситуации. Използват се съвременни системи, разработени за учене на езика от чужденци, както и съвременни информационни и комуникационни технологии. Автентичните диалогични и информационни материали бързо дават усещането за натрупване на необходимите знания и умения за общуване в различни сфери на съвременния обществен и професионален живот.

  Работи се в групи от 6 до 12 курсисти, което позволява ефективно взаимодействие между тях в часовете, както и възможност за непрекъсната обратна връзка с преподавателя. Присъствените занятия целят създаване на възможно по-автентична езикова среда, с цел стимулиране и развиване на отделните езикови умения.

   

 • team 1 team 7
   
   Ганка Димитрова
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                             Петя Нанчева
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   team 10 team 3
  Катя Колева
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Румяна Чорбаджийска
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 • Изтеглете снимки с висока резолюция от тук