• Гимназиална възраст

  Гимназиална възраст (8ми - 12ти клас):

  Едно занятие седмично, с продължителност шест учебни часа, в събота или неделя. Броят учебни часове за учебна година (1-ви октомври – 15 юни) е 180. Основния тип курсове в тази възрастова група целят придобиване на езикови умения, съвместими с критериите на международни сертификатни изпити. Разпределянето на курсистите в групи става чрез полагане на тестове за определяне на езиковото ниво. По желание на кандидатите, те могат да се включват и във вечерни курсове за възрастни.

 • Предлаганите курсове в тази възрастова група надграждат развитите до този момент езикови умения за употреба на изучавания чужд език, които задължително се проверяват със специално разработени тестове за определяне на езиковата компетентност. Работи се основно на нива B1, B2, C1, C2 от Общата европейска езикова рамка. Освен работа върху развиване на задълбочени езикови познания и умения, друга основна цел е постепенното въвеждане в спецификата на международните сертификатни формати на изпитния институт към университета Кеймбридж (Cambridge ESOL exams).

 •                           
  team 3 team 6
  Петя Нанчева
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Катя Колева
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Изтеглете снимки с висока резолюция от тук