• Ученическа възраст

  Ученическа възраст (1ви - 7ми клас):

  Две занятия седмично, с продължителност два учебни часа, по график, в противоположна на училищната смяна. През учебната година (1-ви октомври – 15-и юни) се вземат 120 учебни часа, като ваканциите и почивните дни съответстват на тези в училище. Деца, които не са посещавали предходен курс в школата правят тест за определяне на езиковото ниво. 

 • Децата, преминали курсове на Езикова школа, в ранна възраст, естествено продължават обучението си в този следващ етап от развитието на езиковите си умения. Ученици в 1-ви и 2-ри клас, които не са изучавали чуждия език под друга форма се записват без да се тества входното им ниво. Всички останали полагат писмен тест и устно интервю за определяне на текущите им знания и умения, което е необходимо, за да бъдат разпределени в подходящи групи със съответното езиково ниво. Групите се състоят от 6 до 12 курсисти, което позволява и индивидуално внимание към ученици, които имат нужда от повече съдействие за усвояване на езиковия материал.

  Използват се оригинални учебни помагала, специално разработени за изучаване на чуждия език в съответната възраст, цената на които е включена в таксата за курса. Освен това, от друга справочна литература или съвременни информационни средства се подбират подходящи материали, съвместими с учебната програма или интересите на курсистите.

  Усвояването на учебния материал регулярно се проверява с текущи тестове по учебното съдържание на използваната система, а в края на учебната година се правят примерни тестове от международни формати, съответстващи на възрастта и езиковото ниво, което трябва да бъде постигнато през учебната година. Това дава реална, независима оценка на придобитите умения за възприемане и обработване на текст, слухово възприемана информация, както и за писмено и устно изразяване на изучавания чужд език.

   

 • team 3
  team 2
  Румяна Чорбаджийска
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                             Йоанна Иванова
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  team 6  team 12
  Ганка Димитрова
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Надя Васиелва
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  team 3 team 6
  Петя Нанчева
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Катя Колева
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Изтеглете снимки с висока резолюция от тук