Ранна детска възраст

Ранна детска възраст

Ранна детска възраст (3-6 години):
Ежедневни занятия, с продължителност три астрономически часа, сутрин 9:00 – 12:00 или следобед 13:00 – 16:00 часа, като една учебна година (1 октомври – 31 май) покрива 600 учебни часа, 300 от които са занимания на английскин език, а останалите – общообразователни и възпитателни, съобразно педагогоческите предписания за възрастта.

За деца на 5 и 6 години, които посещават целодневна детска градина или предучилищна подготовка, предлагаме възможност за вечерни занятия, два пъти седмично, от 18:00 до 19:30 часа, общо 120 учебни часа за учебна година, като това включва само занимания на английски език. Ваканциите и почивните дни са съобразени с тези на българските училища.

Share this product