Международни сертификатни изпити

Международни сертификатни изпити

Подготовка за явяване на международни изпити
Едно занятие седмично, с продължителност шест учебни часа, обикновено в събота или неделя. Броят на учебните часове за курса е 60, които обикновено следват предходен курс от 180 учебни часа, или проверени чрез тестове езикови знания и умения, съвместими с критериите на съответния изпит.

Share this product