• Преподаване на други езици

    Езикова школа при НЧ Родина-1860
    разполага с щатни преподаватели по английски и френски език. При наличие на достатъчно на брои кандидат-курсисти (най-малко шестима) за изучаване на немски, руски, италиански или друг чужд език, на определено езиково ниво се ангажираме да привлечем външни лектори, които да осъществят курса. Същото се отнася и за курсове тип индивидуално обучение. Използваните учебни системи са съобразени със спецификата на желания курс.