• Ранна детска възраст

  Ранна детска възраст (3-6 години):
  Ежедневни занятия, с продължителност три астрономически часа, сутрин 9:00 – 12:00 или следобед 13:00 – 16:00 часа, като една учебна година (1 октомври – 31 май) покрива 600 учебни часа, 300 от които са занимания на английскин език, а останалите – общообразователни и възпитателни, съобразно педагогоческите предписания за възрастта.

  За деца на 5 и 6 години, които посещават целодневна детска градина или предучилищна подготовка, предлагаме възможност за вечерни занятия, два пъти седмично, от 18:00 до 19:30 часа, общо 120 учебни часа за учебна година, като това включва само занимания на английски език. Ваканциите и почивните дни са съобразени с тези на българските училища.

 • Обучението започва на 3 годишна възраст, по учебна програма разработена от преподавателите и методиста на Езикова школа, която е изцяло съобразено със съвременните изследвания и предписания за учене на чужд език в ранна детска възраст. Ежедневните занятия спомагат създаването на условия за естествено учене, сходно с възприемането на родния език. Акцент в обучението е създаването на мотивиращи комуникативни ситуации чрез игри, адаптирани приказки и съвременни истории с интересни за децата приключения и герои, което следва естествената за възрастта нужда от комуникация с деца на същата възраст , както и с възрастни. Обучението по английски език е съчетано с добиване на общи образователни умения, съответстващи на педагогическите предписания за съответната възраст.

  За деца над 5 години, които посещават целодневна детска градина или предучилищна подготовка, занятията са с намалена интензивност, съобразно натовареността им с останалите форми на обучение. Езиковото обучение цели запознаване с разнообразни комуникативни, звукови и интонациоони модели, характерни за чуждия език, натрупване на лексика, свързана с ежедневието на децата и заобикалящия ги свят, чрез диалогични и ситуативни игри, песни, драматизации и използване на естествената им потребност от общуване в групата.

  На 6 годишна възраст децата се запознават с звуковата система на чуждия език, както и с азбуката, като започва работа и върху овладяване на графичните изображения на буквите.

  С цел пълноценното и хармонично развитие на децата, в учебната програма са включени допълнителни дейности за развиване на умения в области като ръчното творчество, рисуване, музика, хореографско и театрално представяне на кратък сюжет.

  Традиционно се провеждат тържества за Коледа, Деня на приказките, Деня на мама и края на учебната година, които имат за цел да създадат естествена мотивация и самочувствие от представянето на придобитите знания и умения на изучавания чужд език.


   

 • team 1 team 9 
   Ганка Димитрова
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                             Албена Василева 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   team 2  team 5
  Йоанна Иванова
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Надя Георгиева
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  team 3 team 6
  Румяна Чорбаджийска
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Генка Пешева
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Изтеглете снимки с висока резолюция от тук