Ученическа възраст

Ученическа възраст

Ученическа възраст (1ви - 7ми клас):

Две занятия седмично, с продължителност два учебни часа, по график, в противоположна на училищната смяна. През учебната година (1-ви октомври – 15-и юни) се вземат 120 учебни часа, като ваканциите и почивните дни съответстват на тези в училище. Деца, които не са посещавали предходен курс в школата правят тест за определяне на езиковото ниво. 

Share this product