Описание

Основната търсена цел на този тип курсове е развиване на комуникативни умения чрез постепенно усвояване на граматични и лексикални структури на чуждия език, както и усвояване на функционални реплики, най-често използвани в определени речеви ситуации. Използват се съвременни системи, разработени за учене на езика от чужденци, както и съвременни информационни и комуникационни технологии. Автентичните диалогични и информационни материали бързо дават усещането за натрупване на необходимите знания и умения за общуване в различни сфери на съвременния обществен и професионален живот.

Работи се в групи от 6 до 12 курсисти, което позволява ефективно взаимодействие между тях в часовете, както и възможност за непрекъсната обратна връзка с преподавателя. Присъствените занятия целят създаване на възможно по-автентична езикова среда, с цел стимулиране и развиване на отделните езикови умения.

 

Share this product