Описание

Предлаганите курсове в тази възрастова група надграждат развитите до този момент езикови умения за употреба на изучавания чужд език, които задължително се проверяват със специално разработени тестове за определяне на езиковата компетентност. Работи се основно на нива B1, B2, C1, C2 от Общата европейска езикова рамка. Освен работа върху развиване на задълбочени езикови познания и умения, друга основна цел е постепенното въвеждане в спецификата на международните сертификатни формати на изпитния институт към университета Кеймбридж (Cambridge ESOL exams).

Share this product