Описание

Обучението започва на 3 годишна възраст, по учебна програма разработена от преподавателите и методиста на Езикова школа, която е изцяло съобразено със съвременните изследвания и предписания за учене на чужд език в ранна детска възраст. Ежедневните занятия спомагат създаването на условия за естествено учене, сходно с възприемането на родния език. Акцент в обучението е създаването на мотивиращи комуникативни ситуации чрез игри, адаптирани приказки и съвременни истории с интересни за децата приключения и герои, което следва естествената за възрастта нужда от комуникация с деца на същата възраст , както и с възрастни. Обучението по английски език е съчетано с добиване на общи образователни умения, съответстващи на педагогическите предписания за съответната възраст.

За деца над 5 години, които посещават целодневна детска градина или предучилищна подготовка, занятията са с намалена интензивност, съобразно натовареността им с останалите форми на обучение. Езиковото обучение цели запознаване с разнообразни комуникативни, звукови и интонациоони модели, характерни за чуждия език, натрупване на лексика, свързана с ежедневието на децата и заобикалящия ги свят, чрез диалогични и ситуативни игри, песни, драматизации и използване на естествената им потребност от общуване в групата.

На 6 годишна възраст децата се запознават с звуковата система на чуждия език, както и с азбуката, като започва работа и върху овладяване на графичните изображения на буквите.

С цел пълноценното и хармонично развитие на децата, в учебната програма са включени допълнителни дейности за развиване на умения в области като ръчното творчество, рисуване, музика, хореографско и театрално представяне на кратък сюжет.

Традиционно се провеждат тържества за Коледа, Деня на приказките, Деня на мама и края на учебната година, които имат за цел да създадат естествена мотивация и самочувствие от представянето на придобитите знания и умения на изучавания чужд език.


 

Share this product