Курсове за възрастни

Курсове за възрастни

Курсове за възрастни (работещи, студенти):

Две занятия седмично, след работно време (18:00 – 19:30), или както е удобно на курсистите като група, като такъв тип курсове могат също да бъдат провеждани в събота или неделя. За удобство на курсистите, учебния материал е разпределен на модули по 60 учебни часа, като за покриването на едни ниво от Общата Европейска езикова рамка са необходими най-малко 120 учебни часа. Езиковото ниво на кандидатите се определя чрез разработени за целта тестове.

Share this product