Гимназиална възраст

Гимназиална възраст

Гимназиална възраст (8ми - 12ти клас):

Едно занятие седмично, с продължителност шест учебни часа, в събота или неделя. Броят учебни часове за учебна година (1-ви октомври – 15 юни) е 180. Основния тип курсове в тази възрастова група целят придобиване на езикови умения, съвместими с критериите на международни сертификатни изпити. Разпределянето на курсистите в групи става чрез полагане на тестове за определяне на езиковото ниво. По желание на кандидатите, те могат да се включват и във вечерни курсове за възрастни.

Share this product