Бизнес/ професионален англйски език

Бизнес/ професионален англйски език

Бизнес / професионален английски език:
Курсовете за придобиване на професионална езикова компетентност предлагат различно съотношение от общ и специализиран английски, в зависимост от началното езиково ниво на кандидатите. Не е необходимо какдидатите да са напреднали в езиковото си обучението, за да започнат курс по бизнес/професионален английски. Използваните учебни системи са съобразени с общото ниво на развитие на езиковите умения на кандидатите, като такива съществуват и за абсолютно начинаещи.

Основна цел на този тип курсове е директно усвояване на професионална лексика и начин на изразяване, характерен за съответната професионална сфера. Примерите използвани за илюстриране на граматични структури също са с бизнес/професионална насоченост. Използваните системи са изработени на базата на консултации с професионалисти в съответната сфера, за да предложат автентичен и актуален професионален език.

Share this product