Езикова школа при Народно Читалище Родина, Стара загора съществува от 1956г., без да е прекъсвала дейността си през близо шестдесетгодишната си история. Това, със сигурност ни отрежда впечатляващия статут на първия в града извънучилищен център за изучаване на чужди езици. Но не историята, а способността ни да оцеляваме във времето и да отговаряме на предизвикателствата на настоящето ни дават самочувствие и увереност в потенциала ни да се развиваме спрямо растящите изисквания и нужди на съвременните поколения.

Езикова школа е административно подразделение на Народно Читалище Родина, на което дължи завидната си история. Намира се в самостоятелна сграда, в самия център на града, западно от сградата на Община Стара Загора. Това прави достъпа до нея изключително лесен и удобен. Сградата разполага със собствен двор, който през пролетта и лятото се използва за забавна учебна дейност на открито.

Езикова школа разполага с щатни преподаватели по англйски и френски език. При наличие на индивидуален или групов интерес за изучаване на руски, немски и италиански език се ангажираме да поканим външен лектор, който да осъществи курса.