Акредитации на Езикова Школа Стара Загора 


Център No 86079 на Pearson Test of English

(PTE Young Learners и PTE General)

Сертификатът е издаден от Edexcel, една от петте основни британски организации за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания и гарант за качество, което е залегнало в името на компанията, съчетание от 'educational' и 'excellence', т.е. „образователен“ и „високо качество“. Компанията е част от Pearson, водеща световна компания в сферата на образованието, издаването на образователна и справочна литература и учебници, развитието на технологиите и професионалното обучение.

Pearson Tests of English са международни сертификатни изпити, разработени за деца до 14 години (PTE Young Learners) и за изучаващи английски език, които се нуждаят от сертификат с цел работа, участие в обменни университетски програми, професионални курсове на английски език или кандидатстване в университет (PTE General / PTE Academic).


Акредитиран член на Оптима

Българската асоциация за качествени езикови услуги, която от своя страна е асоцииран член на EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services), британската асоциация, която разработва и налага взискателни международни стандарти в областта на преподаването и ученето на чужди езици в 25 страни в Европа.

Акредитацията се подновява на всеки три години, посредством анализ на дейността на организацията по разработена Схема за вътрешна оценка и външна експертна визита, съдържаща 18 критерия за качество на административната дейност , 8 критерия за академична координираност на учебния процес, 8 критерия за самия процес на преподаване и 6 критерия за оценка на процеса на усвояване на учебния материал, всеки от които съдържащ множество под-критерии.

Членството в Оптима ни дава възможност за ползване на информация за най-добрите постижения, материали, документи в областта на езиковото обучение и езиковата политика на Европа чрез EAQUALS, възможност за обмен на положителен опит с други училища в системата на Оптима и нейните партньори в Европа.


Оторизиран център за подготовка на кандидати

За явяване на Cambridge ESOL Examinations

Водещи в света квалификации за изучаващите английски като чужд език. Освен подготовка на кандидати, в Езикова школа се провеждат и изнесени сесии на изпитите на Cambridge ESOL, осъществявани от представители на AVO Bell, София, акредитиран център за провеждане на изпити на Cambridge ESOL.